Chúc quý vị vui vẻ - Cùng nhau thắng lớn

ID Giấc mơ Bộ số
41 Áo vét 95 - 54 - 59
42 Ba ba 76
43 Ba bố con ăn no 19
44 Bà chết sống lại 93 - 96
45 Bà chửa 09, 29, 39
46 Bà già trẻ em 14 - 41
47 Bà vãi 36 - 76
48 Bãi biển 25 - 93
49 Bãi cá 95 - 83
50 Bài có tứ quý 63 - 64
51 Bãi tha ma 78 - 87
52 Bàn ăn bầy đẹp 06
53 Bàn ăn dọn sạch 42 - 46
54 Bắn bị thương 48
55 Bàn cờ 14 - 54 - 74 - 94
56 Bắn cung tên 77 - 72
57 Bán hàng 18 - 28 - 98
58 Bạn hiền 38 - 83
59 Bán nhẫn vàng 67
60 Bàn thờ bị đổ 05 - 55
61 Bàn thờ nghi ngút 89 - 98
62 Bàn thờ 15 - 43 - 46 - 95
63 Băng đạn 32
64 Bằng lòng đồng ý 52 - 32
65 Bánh dày 85
66 Bánh mì đen 35 - 54
67 Bánh ngọt 52 - 02
68 Bánh pháo 34
69 Bánh tẩm bột rán 53 - 65
70 Bánh xe 82
71 Bao diêm 65
72 Bảo lãnh đỡ đầu 86
73 Bảo vật 06 - 31 - 63 - 82
74 Báo 26 - 62
75 Bắp cải 50 - 52
76 Bắp ngô 85 - 35 - 53
77 Bắt bớ 05 - 19
78 Bắt cá ở suối 45
79 Bát đĩa 85 - 87
80 Bắt được nhiều cá 23 - 65 - 08 - 56