Chúc quý vị vui vẻ - Cùng nhau thắng lớn

ID Giấc mơ Bộ số
81 Bật lửa 07 - 70 - 75
82 Bất lực 26 - 32
83 Bát ngọc 30 - 70
84 Bát nhang 02 - 52 - 24
85 Bắt rận cho chó 93 - 83
86 Bát 31 - 38
87 Bẻ gẫy đập vỡ 96 - 04
88 Bè gỗ 19 - 69
89 Bẻ ngô 53 - 35
90 Bể nước ăn 45 - 62 - 21
91 Bể nước 62 - 81
92 Bể nuôi cá cảnh 14 - 54
93 Bến xe 58 - 98
94 Bếp củi cháy to 96 - 21
95 Bếp đun 40 - 49
96 Bếp lò 43 - 63 - 83
97 Bẹp lốp xe 58 - 98
98 Bếp lửa 20 - 25 - 54
99 Bị bỏng lửa 69 - 80
100 Bị bỏng nước sôi 02
101 Bị bỏng vào đùi 17 - 71
102 Bị bỏng vào mồm 16 - 50 - 15
103 Bị bỏng vào tay 17 - 21
104 Bị con gái bắt nạt 65 - 07
105 Bị đấm 58
106 Bị đánh bằng dao 01 - 12
107 Bị đánh bất ngờ 91 - 41
108 Bị ghép tội 46 - 73 - 21
109 Bị giật dây chuyền 65
110 Bị giật đồng hồ 06 - 41
111 Bị kẻ thù dọa 39 - 72
112 Bị mẹ chửi rủa 83 - 97
113 Bị mẹ chửi 16 - 37
114 Bị phạt 51 - 56
115 Bị tấn công 02 - 05
116 Bị thủ tiêu 06 - 14
117 Bị thương 03 - 90 - 63
118 Bị trấn lột 84 - 85
119 Bị vây đuổi 83 - 38
120 Bia mộ 05 - 85