Chúc quý vị vui vẻ - Cùng nhau thắng lớn

Thống kê nhanh xổ số Truyền thống

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả thứ 5 ngày 22-03-2018

14 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
06
11 lần
15
11 lần
19
11 lần
24
11 lần
50
11 lần
83
11 lần
85
11 lần
29
10 lần
35
10 lần
39
10 lần
87
10 lần
18
9 lần
54
9 lần
91
9 lần
14 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
01
1 lần
16
1 lần
53
1 lần
03
2 lần
08
2 lần
21
2 lần
46
2 lần
69
2 lần
74
2 lần
43
3 lần
55
3 lần
63
3 lần
78
3 lần
95
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
75 lần
1
66 lần
2
63 lần
3
62 lần
5
60 lần
0
59 lần
9
55 lần
7
53 lần
4
52 lần
6
49 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
73 lần
5
71 lần
0
64 lần
2
61 lần
4
61 lần
7
56 lần
6
55 lần
8
55 lần
1
52 lần
3
46 lần