Chúc quý vị vui vẻ - Cùng nhau thắng lớn

Thống kê loto xổ số Truyền thống theo tháng

Chọn tháng

Tính từ năm
Tính đến năm

Thống kê loto xổ số Truyền thống theo tháng

14 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong tháng 01 từ năm 2017 đến 2018
74
17 lần
63
16 lần
73
16 lần
07
15 lần
26
14 lần
80
14 lần
95
14 lần
06
13 lần
13
13 lần
23
13 lần
72
13 lần
75
13 lần
76
13 lần
85
13 lần
14 bộ số xuất hiện ít nhất trong tháng 01 từ năm 2017 đến 2018
22
4 lần
02
5 lần
09
5 lần
10
5 lần
24
5 lần
25
5 lần
35
5 lần
64
5 lần
86
5 lần
98
5 lần
31
6 lần
59
6 lần
65
6 lần
94
6 lần
Thống kê đầu số xuất hiện trong tháng 01 từ năm 2017 đến 2018
7
116 lần
8
103 lần
9
96 lần
4
95 lần
1
94 lần
0
93 lần
6
93 lần
2
91 lần
5
84 lần
3
80 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong tháng 01 từ năm 2017 đến 2018
3
116 lần
6
107 lần
0
98 lần
7
96 lần
4
91 lần
1
90 lần
2
89 lần
9
89 lần
5
88 lần
8
81 lần